Inloggen voor koorleden   Kinderkoor 
  

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Colourful City Koor

Wie het Colourfulcitykoor hoort, raakt in de ban van muziek zonder grenzen. Vreemde talen, ongewone klanken en ritmes raken vertrouwd. Het koor breekt het begrip ‘wereldmuziek’ open. In alle eeuwen en door heel de wereld hebben mensen via muziek uitdrukking gegeven aan hun gevoelens van vreugde en verdriet. Die muziek laat zich niet begrenzenArtistiek leider, dirigent en violist Johnny Rahaket kiest voor muziek van alle tijden en plaatsen met een snaar voor wat uit het hart van mensen klinkt. Zo groeit en vormt zich al tien jaar een bijzonder repertoire.

Nieuws

Dit jaar deed het Colourful City Koor weer mee aan de

korendagen in Paradiso Amsterdam.