Inloggen voor koorleden 
  

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Geschiedenis


Nadat het projectkoor van Circus Colourful City Nijmegen onder leiding van Johnny Rahaket samen met @rchestra een aantal jaren had gezorgd voor een muzikale topper tijdens de jaarlijkse colourfulcity-feesten, werd de tijd rijp om een permanent koor te worden. In 2002 viel tijdens de manifestatie ‘Windstreken’ het  startschot van Colourfulcitykoor Nijmegen, afgekort CCK. De eerste ambitie op dat moment was het werven van 100 leden. Die ambitie is toen gehaald. Na tien jaar heeft het koor intussen een stabiel ledental van 75 á 80 leden.

Vanaf het begin gaf Johnny Rahaket als violist, bandleider en dirigent de richting aan waarin hij met dit koor wilde gaan. Het is de muziek zelf die verbindt. Dus het is de kunst om je stem en instrument af te stemmen op de muziek. In een groot koor, waarin alle stemmen tellen, kan ieder haar/zijn solo en ego achterlaten. Zo kunnen we een koorklank bereiken die een verbinding van hart tot hart maakt, een verbinding tussen publiek en koor.

Vreemde talen, wonderlijke (dis)harmonieën, ritmes en intervallen… en toch vertrouwd. Uiteindelijk klinkt steeds weer de stem van het verlangen, de liefde, de noodkreet en de bevrijding: zingen als een “cry for humanity”.

In 10 jaar heeft het koor bijna 100 uitvoeringen gegeven op pleinen, in parken en zaaltjes, studio’s, kerken en theaters. Maar ook op de rouwplaats van Srebrenica (Potocari) en in het herademende Sarajevo, bij de dodenakker van Sanur (Bali) en historische plaatsen op Java. Het heeft tweemaal het ontsteken van een wereld-vredes-vlam begeleid (Arnhem, Nijmegen). Het koor steunde de stichting GAST, het kinderhuis ELISAMA (Bali) en vaak ook eenmalige manifestaties in land en regio.  Het heeft een duurzame verbinding met het project Roses for Children, dat verspreid door de wereld steenkringen inricht als gedenkplaats voor het miskende en vergeten kind. In 2012 hield het koor samen met  singer-songwriter Wouter Müller een promotietour door het land voor de stichting HALIN.

Hoogtepunten uit de koorgeschiedenis zijn een optreden in Drachten (2003), een optreden bij Barend & van Dorp (2005), de reis naar Bosnie (2006), de reis naar Bali (2008) en door Java (2012) en de voorstellingen: Goosan Ashot (2007), Puputan (2009) en Broerstraat (2011).

Een jubileum blijkt niet alleen terugblik te zijn, het werd ook een moment om nieuwe wegen in te slaan. Het koor ging mede om die reden op zoek naar nieuwe podia, met name in de regio. In 2014 ging “Het CCK on tour” langs Eersel, St.Anthonis en Oosterbeek met een finale in de Lindenberg te Nijmegen.

Het CCK werd ook betrokken bij Prateur, een theaterproject op locatie. In 2013 speelden en zongen we in de lege gebouwen van het Honigcomplex en in 2016 in de Statenzaal van het stadhuis.

Het 12,5 jarig bestaan werd op 10 november 2015 gevierd met een avondvullend concert in de Boskapel te Nijmegen. Titel van het concert: De Wereld van het Colourful City Koor. Met begeleiding van R-chestra en met gastsolisten als Shaza Hayek, Mile Lukic, Nader en Mario. Daarbij mochten we ook een  grote delegatie ontvangen van de tijdelijke bewoners van Vluchtelingen Opvang Heumensoord.

Het koor geeft sinds 2013 mede vorm en klank aan de jaarlijkse Wereldlichtjesdag in de Stevenskerk. En sinds 2015 is ook de jaarlijkse bevrijdingsmanifestatie op 5 mei (Tour de Waal) een terugkerend (dynamisch) podium geworden.

In 2017 is besloten om te komen tot geluidsopname van toppers uit het CCK-repertoire. Dat betekent minder ruimte voor optredens en extra stemoefening en inzet om de vereiste kwaliteit voor een CD te bereiken. De presentatie daarvan is gepland op 25 november 2017 in de Boskapel te Nijmegen.

Maar behalve deze zichtbare hoogtepunten hebben dirigent en koorleden ook persoonlijk en onderling hoogtepunten beleefd, die alleen tot uitdrukking komen in wat we als koor doen een hoe.  Want wat je zingt gaat ook resoneren met jezelf, met wat je raakt of verlangt. 
Zo zien we ook uit naar uitdagingen in de toekomst: de beperkingen die de veroudering met zich meebrengt, een nieuwe generatie bereiken en werven, ogen en oren open houden voor de roep om ‘een menselijke wereld’.

Tekst: Niko Raaphorst.